Featured

อาการวัยทอง รู้เท่าทัน สามารถป้องกันและแก้ไขได้ถูกต้องคะ

 อาการวัยทอง รู้เท่าทัน สามารถป้องกันและแก้ไขได้ถูกต้องคะ อาการวัยทองเป็นอย่างไร.. เรามาดูกันคะ 1.ร้อนวูบวาบ 2.หงุดหงิดง่าย 3.นอนไม่ค่อยหลับ 4.ผิวแห้ง 5.ปวดศรีษะไมเกรน 6.อารมณ์ทางเพศลดลง 7.ช่องคลอดแห้ง 8.อ้วนง่าย 9.ซึมเศร้า 10.ใจสั่น คราวนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่า สัญญาณบ่งบอกว่าเราอยู่ในอาการวัยทองเข้าแล้ว มีอาการอย่างไร? เมื่อรู้แล้วเราก็ทางแนวทางรับมือ หรือแก้ไขให้ถูกจุดนะคะ […]