Featured

มดลูกโต มดลูกอักเสบ ตกขาวมีกลิ่น กินยาอะไร?

มดลูกโต มดลูกอักเสบ ตกขาวมีกลิ่น กินยาอะไร? สำหรับอาการเหล่านี้จะหายไป ไม่ว่าจะเป็น มดลูกโต มดลูกอักเสบ ตกขาวมีกลิ่น ปวดท้องประจำเดือน หากเราสามารถทำให้มดลูกของเราเล็กลงให้กลับมาอยู่ในสภาวะปกติค่ะ. ปัจจุบัน ผู้ที่ประสบปัญหามดลูกโตมีจำนวนมาก หันมาพึ่งพาสมุนไพร โดยเฉพาะสมุนไพรมีฤทธิ์ ร้อน สามารถดึงกระชับมดลูกเข้าอู่ เมื่อมดลูกหดตัวกระชับเข้าอู่ ของเสียที่อยู่ภายในมดลูกจะถูกขับและค่อยๆเทไหลออกมาทางช่องคลอดค่ะ