Tag Archive: ตกขาวมีกลิ่นเหม็น

มดลูกโต มดลูกอักเสบ ตกขาวมีกลิ่น กินยาอะไร?


มดลูกโต มดลูกอักเสบ ตกขาวมีกลิ่น กินยาอะไร?
สำหรับอาการเหล่านี้จะหายไป ไม่ว่าจะเป็น มดลูกโต มดลูกอักเสบ ตกขาวมีกลิ่น ปวดท้องประจำเดือน หากเราสามารถทำให้มดลูกของเราเล็กลงให้กลับมาอยู่ในสภาวะปกติค่ะ. ปัจจุบัน ผู้ที่ประสบปัญหามดลูกโตมีจำนวนมาก หันมาพึ่งพาสมุนไพร โดยเฉพาะสมุนไพรมีฤทธิ์ ร้อน สามารถดึงกระชับมดลูกเข้าอู่ เมื่อมดลูกหดตัวกระชับเข้าอู่ ของเสียที่อยู่ภายในมดลูกจะถูกขับและค่อยๆเทไหลออกมาทางช่องคลอดค่ะ  (more…)