Featured

ฉี่กระปิดกระปอย ทำไงดี?

 ฉี่ กระปิดกระปอย ทำไงดี? ประสบการณ์ ที่เคยฉี่กระปิดกระปอย ปวดท้องน้อย หายแล้วค่ะ เพื่อน ๆ ที่มีอาการเกี่ยวกับ ฉีกระปิดกระปอย ฉี่ไม่สุด ปัสสาวะเล็ด ปวดท้องน้อย ปวดหน่วง ๆ เคยเป็นค่ะ แต่ทาน “พูเรซ่า” […]