เขื่อนแก่งกระจาน ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรี

เขื่อนแก่งกระจานเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่บนแม่น้ำเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2509 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แก่งกระจานเขื่อนกักเก็บน้ำและผืนป่าที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ เป็นที่เที่ยวทางธรรมชาติที่หลายคนชื่นชอบ มีจุดเช็กอินให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมกันหลายจุด เช่น สะพานแขวนแก่งกระจาน เขื่อนแก่งกระจาน พะเนินทุ่ง เป็นต้น

วัตถุประสงค์
เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการชลประทานในพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ 200,000 ไร่
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ประมาณ 19,000 กิโลวัตต์
เพื่อควบคุมน้ำท่วม
เพื่อการประมง
เพื่อการท่องเที่ยว

ลักษณะของเขื่อน
สันเขื่อนยาว 760 เมตร กว้าง 8 เมตร สูง 58 เมตร ระดับสันเขื่อน 106 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
อ่างเก็บน้ำมีความจุ 710 ล้านลูกบาศก์เมตร
มีโรงไฟฟ้า 2 โรง รวมกำลังการผลิต 19,000 กิโลวัตต์

ประโยชน์
เขื่อนแก่งกระจานเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญสำหรับการชลประทานในพื้นที่เพาะปลูก ช่วยให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปี
เขื่อนแก่งกระจานเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่สำคัญ ช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล
เขื่อนแก่งกระจานช่วยควบคุมน้ำท่วม บรรเทาความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
เขื่อนแก่งกระจานเป็นแหล่งประมงที่สำคัญ ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวประมง
เขื่อนแก่งกระจานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ

กิจกรรมที่น่าสนใจ ล่องเรือชมวิวอ่างเก็บน้ำ ตกปลา ตั้งแคมป์ เดินป่า ชมนก ถ่ายรูป
การเดินทาง เขื่อนแก่งกระจานอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบุรีประมาณ 100 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว รถตู้หรือรถทัวร์

ที่พัก เขื่อนแก่งกระจานมีที่พักให้บริการหลากหลายรูปแบบ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกพักได้ตามความต้องการเช่น โฮมสเตย์ รีสอร์ทและแคมป์

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ นักท่องเที่ยวควรเที่ยวอย่างรับผิดชอบ รักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะและเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่น

เขื่อนแก่งกระจานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ สัมผัสธรรมชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น

Scroll to Top