Featured

สาเหตุมดลูกอักเสบ ทำอย่างไร?

ลักษณะของการอักเสบของช่องคลอด ช่องคลอดอักเสบ เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้หญิงทั่วไป ซึ่งมีสาเหตุ  อาการ และการรักษาที่แตกต่างกัน แต่ที่พบบบ่อยมาก ได้แก่ การอักเสบของช่องคลอดที่เกิดจากเชื้อรา และเชื้อพยาธิ ที่มีชื่อเรียกว่า ทริโคโมแนส