Featured

เช็คด่วน 9 อาการสุ่มเสี่ยง เป็น “เนื้องอกมดลูก”

อาการของเนื้องอกมดลูก ผู้หญิงที่มีปัญหาเนื้องอกมดลูกหลาย ๆ คนมักไม่ทันรู้ตัวว่ากำลังเป็นเนื้องอกมดลูก เนื่องจากมักจะไม่มีอาการแสดงหรือมีความผิดปกติทางร่างกายปรากฏออกมาให้เห็น ซึ่งกว่าจะรู้ตัวว่าเป็นเนื้องอกมดลูกก็ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายประจำปี หรือการตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องหรือทางช่องคลอดก็ตาม