Featured

อาหารกระตุ้น การเกิด เนื้องอก ซีสต์ และปัญหาภายในมดลูก

มดลูกเป็นอวัยวะที่สำคัญมากสำหรับผู้หญิงทุกคนค่ะ และสมควรที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่สุด แต่กลับพบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับปัญหาผิดปกติของมดลูกน้อยเกินไป และส่งผลให้เกิดความผิดปกติขึ้นภายในมดลูกมีผลทำให้ต้องรับการผ่าตัด ขูดมดลูกกันเยอะเลยค่ะ ซึ่งผู้หญิงทุกคนไม่ควรมองข้ามค่ะ.. โดยเฉพาะในเรื่องอาหารที่มีส่วนกระตุ้นการเจริญเติบโตของเนื้องอก ซีสต์ในมดลูกและซีสต์รังไข่