Featured

ชาสมุนไพร เห็ดหลินจือแดงอบแห้ง

ชาสมุนไพร เห็ดหลินจือแดงอบแห้ง เห็ดหลินจือแดง ถือเป็นสุดยอดสมุนไพรชั้นสูงมีการรับประทานกันมาตั้งแต่โบราณ ปัจจุบันมีงานวิจัยมากมารับรองว่ามีสารสำคัญที่บำรุงร่างกาย และได้มีการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้ได้ปริมาณสารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงที่สุดในเห็ดหลินจือแดงมีการทดลองมากมายที่แสดงถึงสารสำคัญของเห็ดหลินจือที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิเช่น