Featured

อาหารต้องห้าม! สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูก

อาหารต้องห้าม! สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูก 1.น้ำมะพร้าว เป็นตัวเร่งการทำงานของแบคทีเรีย หากกินเข้าไป น้ำมะพร้าวจะทำปฎิกิริยากับของเสียภายในมดลูก ทำให้แบคทีเรียขยายพันธ์ุแตกออกอย่างรวดเร็ว ทำให้มดลูกกางตัวและมดลูกโตในที่สุด คุณผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องมดลูก ทางที่ดีควรงดน้ำมะพร้าวก่อนนะคะ 2 ของหมักดอง ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูก ควรงด เช่นปลาร้า ปลาเค็ม ส้มตำปู ซึ่งมีกลิ่นที่รุนแรง ทำให้ตกขาวมีสีและมีกลิ่นตามไปด้วย 3.น้ำอัดลม […]