Featured

แผลกดทับ

แผลกดทับ เกิดจากการที่ผู้ป่วยที่นั่งหรือนอนอยู่กับที่นานๆ โดยขยับตัวน้อยครั้ง จนทำให้เกิดการกดทับ เลือดไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติ รวมทั้งมีการระคายเคืองที่ผิวหนังเกิดขึ้น จากการเสียดสีกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานาน จนเกิดเป็น แผลกดทับที่ผิวหนังตามตำแหน่งต่างๆได้ทั่วลำตัวโดยมักพบบ่อยในตำแหน่ง ผิวหนังที่อยู่ติดกับกระดูกเช่น ผิวหนังส่วนอยู่เหนือกระดูกกระเบนเหน็บ กระดูกก้นกบ กระดูกสะโพก และตามข้อพับต่างๆเช่น ข้อศอก ข้อเข่า ข้อเท้า ผิวหนังเป็นบริเวณหนึ่ง ที่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงมาก ในกรณีที่เกิดการกดทับที่ใดที่หนึ่ง  จนทำให้เลือดไม่ไหลเวียนนานประมาณ 2-3 […]