Featured

สัญญาณเตือน “อาการมดลูกอักเสบ”

 สัญญาณเตือน “อาการมดลูกอักเสบ” มดลูกอักเสบ เป็นอีกหนึ่งอาการที่ผู้หญิงเรามักเป็นกันบ่อยครั้งค่ะ พบในผู้หญิงที่อยู่ในวัยมีประจำเดือน ส่วนมากเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดจนลามขึ้นไปยังโพรงมดลูก ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุโพรงมดลูก หรือถ้าลามไปยังท่อรังไข่ อาจทำให้เกิดอาการปีกมดลูกอักเสบได้ค่ะ… ใครบ้าง? เสี่ยง “มดลูกอักเสบ” คนที่เสี่ยงต่อการเป็นมดลูกอักเสบ เช่น ผู้หญิงที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย ๆ มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย ๆ มีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือน […]