Featured

พังผืด พังผืดในมดลูก สาเหตุของการปวดท้องประจำเดือน

พังผืดคือ เนื้อเยื่อชนิดหนึ่งที่ทำให้อวัยวะต่าง ๆ ซึ่งเดิมควรอยู่ห่างกันหรือควรแยกจากกัน กลับต้องมาอยู่ติดกัน เจ้าพังผืดนี้เปรียบเสมือนกาว ซึ่งจะทำให้อวัยวะยึดกัน เมื่อร่างกายของเราเกิดการบาดเจ็บอักเสบ หรือระคายเคือง กลไกของร่างกายก็จะทำการปกป้องและซ่อมแซมตัวเองด้วยการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมา ซึ่งเนื้อเยื่อที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้ก็จะมีลักษณะเป็นเส้นใยเหนียว เพื่อจะทำการเหนี่ยวรั้งอวัยวะต่างๆ ให้กลับมาติดกัน เนื้อเยื่อที่สร้างมาใหม่นี่ก็คือพังผืดนั่นเอง