Featured

ปัญหาสุขภาพสำคัญแบบนี้อย่ามองข้ามนะคะ

ปัญหาสุขภาพสำคัญแบบนี้อย่ามองข้ามนะค ตกขาว เมื่อมีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปในช่องคลอดด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม เชื้อโรคจึงขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว เชื้อโรคจะทำลายเยื่อบุช่องคลอด เม็ดเลือดขาวจะออกมาฆ่าเชื้อโรคเหล่านี้ทั้งเชื้อโรคและเม็ดเลืดขาว  ก็จะตายแล้วไหลออกมาทางช่องคลอดเรียกว่า ” ตกขาวหรือระดูขาว ” ถ้าเชื้อโรครุกลามเข้าไปถึงภายในโพรงมดลูก ก็จะทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูก