Featured

ช่องคลอดอักเสบ

ลักษณะของการอักเสบของช่องคลอด ช่องคลอดอักเสบ เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้หญิงทั่วไป ซึ่งมีสาเหตุ  อาการ และการรักษาที่แตกต่างกัน แต่ที่พบบบ่อยมาก ได้แก่ การอักเสบของช่องคลอดที่เกิดจากเชื้อรา และเชื้อพยาธิ ที่มีชื่อเรียกว่า ทริโคโมแนส   มาดูสาเหตุของการอักเสบกันค่ะ 1. ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อรา เกิดจากเชื้อราที่ชื่อว่า แคนดิดา อัลบิแคนส์ (Candida […]