Featured

ปัญหาคันช่องคลอด ตกขาว มีกลิ่น แก้ด้วยสมุนไพร

ปัญหาคันช่องคลอด ตกขาว มีกลิ่น แก้ด้วยสมุนไพร ผู้หญิงที่มีอาการคันช่องคลอดหรือจุดซ่อนเร้นมีกลิ่น สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หรืออีกเหตุผลหนึ่ง อาจติดเชื้อโรคจากสามี โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเบาหวานอยู่ ผู้เป็นเบาหวาน เลือดก็ถือเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคอยู่เหมือนกันค่ะ ดังนั้นขณะมีเพศสัมพันธ์ ผู้หญิงก็อาจติดเชื้อโรคจากสามี และอาจเป็นสาเหตุของการคันที่ช่องคลอด หรือปากช่องคลอดได้ค่ะ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะ ไม่ว่าจะเป็น คันช่องคลอด ตกขาว มีกลิ่น,ตกขาวเป็นน้ํามีกลิ่นเหม็น,ตกขาวมีกลิ่นเหม็นเน่า,ตกขาวมีกลิ่นเหม็นเค็ม […]