ช่องคลอดอักเสบ

ช่องคลอดอักเสบ

ลักษณะของการอักเสบของช่องคลอด

ช่องคลอดอักเสบ เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้หญิงทั่วไป ซึ่งมีสาเหตุ  อาการ และการรักษาที่แตกต่างกัน แต่ที่พบบบ่อยมาก ได้แก่ การอักเสบของช่องคลอดที่เกิดจากเชื้อรา และเชื้อพยาธิ ที่มีชื่อเรียกว่า ทริโคโมแนส

 

มาดูสาเหตุของการอักเสบกันค่ะ
1. ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อรา
เกิดจากเชื้อราที่ชื่อว่า แคนดิดา อัลบิแคนส์ (Candida albicans) ซึ่งเป็นเชื้อราชนิดเดียวกับ ที่ทำให้ลิ้นเป็นฝ้าขาว ผู้หญิงจำนวนไม่น้อย จะมีเชื้อราชนิดนี้อยู่ในช่องคลอด แต่จะไม่แสดง อาการอักเสบแต่อย่างไร เนื่องจากในช่องคลอดนั้นมีแบคทีเรียที่ไม่มีพิษภัยคอยสร้างกรด ช่วยควบ คุมไม่ให้เชื้อราเจริญงอกงาม แต่ถ้าหากมีภาวะบางอย่าง ที่ทำให้แบคทีเรียเหล่านี้ถูกทำลาย เช่น การกินยาปฏิชีวนะ เป็นเวลานาน ๆ หรือการสวนล้างช่องคลอด ก็จะทำให้แบคที่เรียที่ว่านี้ถูกทำลายลง  และจะทำให้เชื้อราเจริญได้  นอกจากนี้การกินยาคุมกำเนิด หรือการตั้งครรภ์  ก็อาจเปลี่ยนแปลงสภาพภายในช่องคลอด ทำให้เชื้อราเจริญงอกงามได้เช่นกัน
2. ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อราทริโคโมแนส
เกิดจากเชื้อโปรโตชัว (สัตว์เซลล์เดียว) ซึ่งเป็นพยาธิขนาดเล็ก ๆ ที่มีชื่อว่า ทริโคโมแนส วาจินาลิส (Trichomonas vaginalis) ติดต่อโดยการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นโรคนี้ ถือเป็น
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (กามโรค) ชนิดหนึ่ง

(more…)